Kontakt

Agencija za policijsku podršku

22.3.2013

Aleja Bosne Srebrene bb

71000 Sarajevo, BIH

Telefon: +38733727500

Faks: +38733727525

E-mail: info.psa@psa.gov.ba


dr.sci. Husein Nanić

Direktor Agencije

033/727500


Miše Ćavar

Zamjenik direktora Agencije

033/727501     ODJELJENJE ZA PODRŠKU    Emin Hadžić

Šef Odjeljenja za podršku

033/727539SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVESlavica Gebert-Stuhlik

Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opće poslove

033/727509


Sanja Glavurda

Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove

033/727513


Danjela Obradović

Šef odsjeka za normativno - pravne poslove

033/ 727514SEKTOR ZA FINANSIJE I NABAVKU POLICIJSKE OPREME
Pomoćnik direktora za finansije i nabavku policijske opreme

033/727544


Arna Čolo

Šef Odsjeka za javne nabavke

033/727534SEKTOR ZA INFORMATIKUAsmir Butković

Pomoćnik direktora za informatiku

033/727522


Nataša Mijović

Šef Odsjeka za računarske komunikacije

033/727542


Adnan Husković

Šef Odsjeka za aplikativni softver i baze podataka

033/727515